Poskytujeme komplexné služby v oblasti zimnej údržby, údržby zelene, čistenia a upratovania ako aj zásobovania hygienickými potrebami. Servis údržby a čistiaci servis prispôsobíme Vaším potrebám a požiadavkám. Politika našej spoločnosti je poskytovať spoľahlivý, priateľský, profesionálny a garantovaný, vysokokvalitný servis za primeranú cenu.

Zimná údržba
V zimných mesiacoch zabezpečujeme odhŕňanie snehu z parkovísk, ciest, chodníkov, areálov firiem a pod. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp soľou, štrkom, alebo posypovou drvinou. Naše služby poskytujeme pravidelne aj jednorazovo.

Údržba zelene
Medzi naše činnosti patrí aj kosenie trávnikov, komplexná údržba zelene a upratovanie vonkajších priestorov. Naša stratégia je zameraná hlavne na kvalitu vykonanej práce, aby výsledok bol dokonalý a zákazník spokojný.

Ponúkame služby:

  • kosenie trávnikov,
  • prevzdušnovanie – aerifikácia,
  • hnojenie,
  • protiburinné postreky,
  • strihanie živých plotov, stromov, krov.

V rámci upratovacích a čistiacich prác ponúkame:

  • umývanie okien a výkladov,
  • čistenie a upratovanie domov (chodníkov),
  • upratovanie kancelárii a administratívnych budov,
  • upratovanie obchodných plôch,
  • upratovanie stavieb po rekonštrukcii.