Spoločnosť STAVREAL-SLOVAKIA, s.r.o. disponuje vlastným strojovým parkom, ktorým vykonáva zemné a výkopové práce a údržbu verejných komunikácií. Realizujeme aj zimnú údržbu verejných komunikácií.