Sme stavebná firma zameraná na stredné stavby a subdodávky veľkých stavieb, ako sú administratívne objekty, občianska vybavenosť, priemyselné objekty, ako i stavby rodinných domov.

Pracujeme s modernými technológiami, máme praktické skúsenosti s realizáciami tak veľkých stavieb ako aj rodinných domov, zatepľovaním fasád, rekonštrukciami a pod.

Realizujeme murárske práce, zakladanie stavieb, výkopové práce, kompletne zatepľovacie systémy, zámkové dlažby, spevnené plochy, ploty a oporné steny, zavedenie vody, plynu, elektroinštalačné práce, práce so sadrokartónmi, kladenie plávajúcich podláh, tesárske práce, hydroizolačné práce, realizáciu a opravy striech, maliarske a natieračské práce, zámočnícke práce, výkon činností stavebného dozoru, vedenie účtovníctva, ubytovacie služby, prenájom nehnuteľností a stavebných strojov a zariadení, dokončovacie práce vrátane upratovacích prác.