Naša spoločnosť sa podieľala na výstavbe viacerých multifunkčných ihrísk slúžiacich ako viacúčelové ihriská na volejbal, basketbal, hádzanú, futbal, tenis, pozemný hokej a pod. Zhotovujeme spodnú stavbu – podložie, disponujeme špeciálnym strojovým vybavením na zhotovenie podložia ihriska, ktoré musí odvádzať vodu, musí byť pevné a rovné. Pri zhotovení vrchnej stavby – povrchu ihriska používame širokú škálu vnútorných a vonkajších športových povrchov, ktoré závisia od športového využitia ihriska.