Spoločnosť ponúka elektroinštalačné práce rôznych typov objektov: rodinné domy, skladové haly, nemocničné a lekárske priestory, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, vonkajšie rozvody NN a VN sieti podľa aktuálne platných STN noriem.

Ponúkané služby:

  • komplexné elektromontážne práce – zhotovenie NN a VN inštalácií,
  • montáž a oprava osvetlenia,
  • zhotovenie elektrických prípojok,
  • bleskozvody (aktívne, pasívne, oddialené),
  • odstraňovanie revíznych závad,
  • demontáž pôvodných vedení – nahradenie novou technológiou.