Zabezpečíme elektrické a plynové prípojky, kompletné pripojenie na miestnu vodu a kanalizáciu.